Dấu hiệu dị ứng cồn trong mỹ phẩm, ngưng sử dụng ngay kẻo làm da ngày càng xấu