Succinic acid là gì trong mỹ phẩm? Có tác dụng gì cho da?