Học cách xây dựng một bản sắc thương hiệu đặc biệt để quảng bá doanh nghiệp của bạn trong khóa học tiếp thị trực tuyến miễn phí này.

Hầu hết mọi người đều bị thu hút một cách bản năng bởi những thứ hấp dẫn giác quan của họ. Điều này khuyến khích nhiều công ty tạo ra các thương hiệu độc đáo nhằm nâng cao vị thế trên thị trường và hình ảnh của doanh nghiệp để mở rộng cơ sở khách hàng của họ. Khóa học tiếp thị này chỉ cho bạn cách chọn một tên thương hiệu độc đáo và phát triển một bản sắc thương hiệu lôi cuốn phù hợp với các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp bạn và thu hút sự quan tâm của đối tượng mục tiêu của bạn.

Mục đích chính của doanh nghiệp là kiếm tiền từ khách hàng trả tiền cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Do đó, sự phát triển và thành công của một thương hiệu kinh doanh gắn liền với việc khách hàng đánh giá cao thương hiệu đó như thế nào, điều này biểu hiện dưới dạng ‘lòng trung thành với thương hiệu’. Khóa học tiếp thị này giải thích cách xây dựng một thương hiệu hấp dẫn đối tượng mục tiêu của bạn. Chúng tôi cung cấp các kỹ thuật đã được chứng minh và mẹo nội bộ của chuyên gia để giúp bạn đạt được các mục tiêu xây dựng thương hiệu và tiếp thị của mình cũng như thiết lập một cơ sở khách hàng trung thành.

Khóa học này bắt đầu với quá trình tìm một cái tên lý tưởng phù hợp với thương hiệu của bạn. Chúng tôi so sánh các tên theo nghĩa đen, ẩn dụ và tưởng tượng và thảo luận về cách bản chất của doanh nghiệp bạn sẽ hướng dẫn bạn khi chọn một tên thương hiệu hấp dẫn khách hàng tiềm năng. Khóa học giải thích cách thiết lập một bản sắc thương hiệu vững chắc, khơi gợi cảm xúc của đối tượng mục tiêu của bạn và giữ cho họ kết nối trung thành với thương hiệu của bạn.

Khóa học mô tả các phẩm chất mà thông điệp thương hiệu của bạn nên có để phù hợp với các giá trị của khách hàng tiềm năng của bạn. Chúng tôi thiết lập tầm quan trọng của việc phát triển các nguyên tắc sáng tạo cho thương hiệu của bạn vì chúng cho phép bạn xây dựng một đặc tính thương hiệu hấp dẫn khách hàng tiềm năng của bạn và thuyết phục họ chọn hàng hóa và dịch vụ của bạn hơn so với đối thủ cạnh tranh. Đăng ký khóa học tiếp thị này để tìm hiểu các nguyên tắc xây dựng thương hiệu và sử dụng các kỹ thuật tiếp thị đã được chứng minh để kết nối và giữ chân một cơ sở khách hàng trung thành.

START COURSE NOW

Learn how to build a distinctive brand identity that promotes your business in this free online marketing course.
Most people are instinctively attracted to things that appeal to their senses. This dynamic encourages many companies to create unique brands that enhance the market position and image of their business to expand their customer base. This marketing course shows you how to choose a unique brand name and develop an alluring brand identity that aligns with your enterprise’s core values and appeals to the senses of your intended audience.

The primary purpose of business is to make money from customers who pay for its products or services. The growth and success of a business brand are therefore closely linked to how much its customers appreciate it, which manifests as ‘brand loyalty’. This marketing course explains how to build a brand that appeals to your target audience. We provide proven techniques and expert insider tips to help you accomplish your branding and marketing goals and establish a loyal customer base.

This course begins with the process of finding an ideal name that suits your brand. We compare literal, metaphoric and fanciful names and discuss how the nature of your business should guide you when choosing a brand name that appeals to potential customers. The course explains how to establish a solid brand identity that will stir up the emotions of your target audience and keep them loyally connected to your brand.

The course describes the qualities your brand message should possess to suit your potential customers’ values. We establish the importance of developing creative guidelines for your brand as they allow you to build a brand character that appeals to your potential customers and persuades them to choose your goods and services over the competition. Sign up for this marketing course to learn the principles of branding and employ proven marketing techniques to connect with and retain a loyal customer base.