Nắm vững những điều cơ bản về copywriting trong khóa học trực tuyến miễn phí này và học cách áp dụng chúng để viết nội dung hấp dẫn.

Khóa học copywriting này là lý tưởng nếu bạn muốn có một sự nghiệp như một copywriter. Chúng tôi giải thích cách viết nội dung hấp dẫn và chứng minh giá trị của văn bản thuyết phục trong quảng cáo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Cho dù bạn muốn làm việc cho một công ty quảng cáo hay làm việc tự do, khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng giao tiếp cần thiết để tỏa sáng như một copywriter. Chúng tôi giải thích cách cập nhật nghệ thuật thuyết phục cổ xưa bằng các kỹ thuật viết quảng cáo hiện đại.

Hiện nay, có một nhu cầu cấp thiết về các copywriter được đào tạo và có kỹ năng để tạo ra các tài liệu bằng văn bản phù hợp với các phân khúc thị trường dự định của họ. Copywriter sử dụng nghiên cứu thị trường để hiểu hành vi của người tiêu dùng và cập nhật các xu hướng trong ngành. Điều này hướng dẫn những nỗ lực của họ để phát triển nội dung hấp dẫn, có giá trị và dễ nhận biết cho các nhóm nhân khẩu học và tâm lý học cụ thể. Khóa học copywriting này phù hợp với bất kỳ ai muốn có được các kỹ năng giao tiếp cần thiết để viết một cách thuyết phục. Cho dù bạn muốn viết bản quảng cáo tiếp thị tuyệt vời, nội dung trực tuyến hay thậm chí cả những email hấp dẫn và thuyết phục, khóa học này đều cung cấp cho bạn những công cụ bạn cần để truyền tải thông điệp của mình.

Biết được nhân khẩu học mục tiêu, ‘điểm khó khăn’ và cách tốt nhất để giải quyết chúng là điều cần thiết để viết quảng cáo hiệu quả và giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô bằng cách tạo nội dung làm tăng chuyển đổi bán hàng. Chúng tôi đi sâu vào các yêu cầu để đạt được mục đích chính của copywriting: khiến người đọc thực hiện một hành động dự định, thường là giao dịch tài chính hoặc đăng ký đăng ký. Chúng tôi chỉ cho bạn cách tạo thông điệp hướng đến khách hàng và khuyến khích họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Khóa học này giải thích cách các copywriter thường xuyên cộng tác với các nhà thiết kế và nhà tiếp thị để tạo ra các quảng cáo, trang web, bao bì sản phẩm và các tài liệu tiếp thị và xây dựng thương hiệu khác. Chúng tôi cung cấp các phương pháp được đề xuất để tạo quảng cáo hấp dẫn hoặc gợi ý và các đề xuất phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty. Kỹ năng viết quảng cáo cho phép bạn viết những thông điệp thuyết phục hỗ trợ mục tiêu của công ty bạn. Khóa học này cũng bao gồm viết kỹ thuật và giúp bạn giải phóng sức sáng tạo của mình. Chúng tôi khám phá cách viết quảng cáo và chỉ cho bạn cách tạo quảng cáo sản phẩm và viết tiêu đề bắt mắt. Khóa học này cung cấp cho bạn các đào tạo cần thiết để làm việc trong bất kỳ bối cảnh copywriter nào. Đăng ký để tìm hiểu cách áp dụng các phương pháp viết quảng cáo hiện đại để viết bản sao có sức thuyết phục giúp bán sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

START COURSE NOW

Master the basics of copywriting in this free online course and learn how to apply them to write engaging content.
This copywriting course is ideal if you want a career as a copywriter. We explain how to write compelling content and demonstrate the value of persuasive writing in advertising, marketing and branding. Whether you want to work for an advertising agency or as a freelancer, this course provides the communication skills you need to shine as a copywriter. We explain how to update the ancient art of persuasion with modern copywriting techniques.

There is a critical need for copywriters that possess the training and skills required to create written material that resonates with their intended market segments. Copywriters use market research to understand consumer behaviour and stay current with industry trends. This guides their efforts to develop engaging, valuable and recognizable content for specific demographic and psychographic groups. This copywriting course suits anyone who wants to acquire the communication skills required to write persuasively. Whether you want to write excellent marketing copy, online content or even intriguing and convincing emails, this course provides the tools you need to convey your message.

Knowing one’s target demographic, ‘pain points’ and the best way to address them is essential for effective copywriting and help businesses expand by creating content that increases sales conversions. We delve into the requirements for achieving copywriting’s principal purpose: inducing the reader to perform an intended action, typically a financial transaction or subscription registration. We show you how to create messages that are geared toward customers and encourage them to purchase your product or service.

This course explains how copywriters frequently collaborate with designers and marketers to create advertisements, websites, product packaging and other branding and marketing materials. We provide recommended practices for creating compelling or suggestive advertising and recommendations that develop a company’s brand image. Copywriting skills enable you to write persuasive messages that support your company’s goals. This course also covers technical writing and helps you to unleash your creativity. We explore advertising copywriting and show you how to create product ads and write eye-catching headlines. This course offers you the training required to work in any copywriters context. Sign up to learn how to apply modern copywriting methods to write persuasive copy that sells products and builds brands.