Citric acid là gì? Có ở đâu? Có tác dụng gì trong mỹ phẩm?