CHỨNG CHỈ ĐO LƯỜNG QUẢNG CÁO CỦA GOOGLE

Các doanh nghiệp phải đối mặt với sự phức tạp mới trong việc tiếp cận người tiêu dùng, đo lường hành trình của họ từ đầu đến cuối và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Để đo lường toàn bộ hành trình của người tiêu dùng và xác định chiến dịch nào tối đa hóa lợi nhuận, trước tiên bạn phải xác định rõ ràng các mục tiêu kinh doanh của mình để đảm bảo rằng chiến lược đo lường của bạn phù hợp với các mục tiêu đó.

Trong mô-đun này, bạn sẽ học:

Về bốn loại mục tiêu kinh doanh
Làm thế nào để áp dụng chúng vào doanh nghiệp của bạn
Cách đặt mục tiêu tăng trưởng thực tế
Mục tiêu rõ ràng là chìa khóa
Để đạt được mục tiêu kinh doanh của bạn, các mục tiêu được xác định rõ ràng sẽ giúp bạn xác định chiến lược nào phù hợp để phát triển doanh nghiệp của bạn và chiến lược nào bạn có thể cải thiện.

Chìa khóa để tạo ra một mục tiêu tuyệt vời là đảm bảo rằng nó có thể đo lường được và có khung thời gian rõ ràng. Khi bạn đã thiết lập mục tiêu kinh doanh của mình — một mục tiêu rộng lớn, cấp cao nhất cho công ty của bạn — bạn sẽ:

– Xác định các mục tiêu kinh doanh chiến lược và tài chính của bạn.
– Chuyển các mục tiêu tài chính và chiến lược kinh doanh của bạn thành các mục tiêu tiếp thị.
– Chuyển mục tiêu tiếp thị của bạn thành mục tiêu chiến dịch quảng cáo.

Làm điều này có thể giúp bạn đo lường những gì quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn. Hãy cùng khám phá từng cái.

 

Mục tiêu tài chính
Mục tiêu tài chính tập trung vào việc tăng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoặc số lượng (ví dụ: số lượng sản phẩm đã bán). Thông thường, các công ty lớn hơn sẽ tạo ra một mục tiêu phụ cho từng ngành nghề kinh doanh của họ.

Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu chiến lược phác thảo cách bạn sẽ đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Mục tiêu tiếp thị
Mục tiêu tiếp thị hỗ trợ mục tiêu kinh doanh. Một số công ty nhỏ hơn có thể không có quy mô để đảm bảo mức độ cụ thể này.

Mục tiêu chiến dịch quảng cáo
Điều này đề cập đến các mục tiêu cần thiết cho từng kênh để đáp ứng các mục tiêu tiếp thị của bạn (ví dụ: mục tiêu của chiến dịch YouTube).
Số liệu chiến dịch: Đây là những số liệu riêng lẻ bạn sử dụng để đo lường mức độ thành công của các mục tiêu truyền thông của mình.