Butylene Glycol là gì? Dung môi này có thật sự cấp ẩm cho da?