Khóa học trực tuyến miễn phí này dạy cách xây dựng kế hoạch kinh doanh thông qua các bài học kinh doanh và tiếp thị tương tác.

Khóa học lập kế hoạch kinh doanh này từ Driven By… Co. cung cấp các công cụ bạn cần để bắt đầu kinh doanh và xây dựng kế hoạch kinh doanh. Nó được thiết kế cho các doanh nhân mới chớm nở hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm kiến ​​thức và hướng dẫn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh của họ! Khám phá bước tiếp theo và trau dồi kỹ năng kinh doanh của bạn khi bạn viết chiến lược kinh doanh của mình trong các bài học tương tác dạy bạn về hoạt động kinh doanh ở Canada.

Có một kế hoạch cho doanh nghiệp của bạn là điều cần thiết cho sự thành công của bạn. Nhiều biến số và bộ phận chuyển động trong ngành phải được quản lý và sắp xếp để hoạt động kinh doanh thành công. Viết một kế hoạch kinh doanh cung cấp sự rõ ràng, định hướng và tập trung cho tổ chức, cải thiện quy trình quản lý và ra quyết định. Trong khóa học này, bạn sẽ học các thành phần chính của lập kế hoạch kinh doanh để tăng hiệu quả tổ chức và hiệu quả hoạt động.

Khóa học này cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về những gì cần thiết để bắt đầu kinh doanh ở Canada, bao gồm cả việc xác định cấu trúc kinh doanh phù hợp cho hoạt động của bạn và cách tạo ra một thương hiệu mạnh. Khóa học này hướng dẫn bạn qua phân tích thị trường mục tiêu cùng với các phân tích nội bộ và cạnh tranh để lập bản đồ bối cảnh kinh doanh. Bạn sẽ khám phá những hiểu biết chính về ngành của mình bằng các câu hỏi và hoạt động nghiên cứu cần thiết, tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn các chiến lược tiếp thị và xây dựng thương hiệu để bạn có thể đánh giá các kênh tiếp thị và các chiến dịch quảng cáo tiềm năng cho doanh nghiệp của mình.

Doanh số và thu nhập là huyết mạch của doanh nghiệp. Do đó, việc tạo một hệ thống kế toán vững chắc và phát triển kiến ​​thức tài chính nền tảng là bắt buộc để bắt đầu một doanh nghiệp. Chúng tôi đã bao gồm một mô-đun chuyên sâu về kế toán và tài chính, trình bày các phương pháp lưu giữ hồ sơ và trình diễn tương tác cách tạo báo cáo tài chính chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ). Với khóa học này, bạn sẽ trải nghiệm những lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh và cách nó có thể tăng lợi nhuận và tuổi thọ kinh doanh.

START COURSE NOW

The free online course teaches how to construct a business plan through interactive business and marketing lessons.
This business planning course from Driven By… Co. provides the tools you need to start your business and construct a business plan. It is designed for budding entrepreneurs or small business owners looking for the knowledge and guidance to complete their business plans! Discover the next step and sharpen your business skills as you write your business strategy during interactive lessons that teach you about business operations in Canada.

Having a plan for your business is essential for your success. Many variables and moving parts in the industry must be managed and aligned for business operations to be successful. Writing a business plan provides clarity, direction and focus for the organisation, improving management and decision-making processes. In this course, you will learn the key components of business planning to increase organisational effectiveness and operational efficiency.

This course provides a complete overview of what is required to start a business in Canada, including identifying the correct business structure for your operations and how to create a strong brand. This course guides you through a target market analysis in addition to internal and competitive analyses to map out the business landscape. You will discover key insights about your industry with the required research questions and activities, creating a strong foundation for your business. We will also guide you through marketing and branding strategies so that you can assess marketing channels and potential advertising campaigns for your business.

Sales and income are the lifeblood of business. Therefore creating a solid accounting system and developing foundational financial knowledge is imperative for starting a business. We have included an in-depth module on accounting and finance, demonstrating record-keeping practices, and an interactive demonstration of how to generate the primary financial statements (balance sheet, income statement and cash flow statement). With this course, you will experience the benefits of business planning and how it can increase profitability and business longevity.