Học cách phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách xây dựng trang web thương mại lý tưởng trong khóa học trực tuyến miễn phí này dành cho doanh nhân.

Thị trường trực tuyến đang phát triển với tốc độ không giới hạn và mang đến cho mọi loại hình doanh nghiệp một nền tảng để thành công hơn. Khóa học này giải thích cách xây dựng một trang web thương mại hiệu quả. Chúng tôi chỉ cho bạn cách làm cho trang web doanh nghiệp của bạn trở nên hấp dẫn, dễ tìm thấy trên mạng và dễ điều hướng. Quan trọng nhất, khách hàng phải có thể mua hàng một cách dễ dàng. Khóa học này phù hợp với chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân muốn khai thác internet.

Internet là một không gian toàn cầu mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội phát triển khi họ tìm thấy những khách hàng mới muốn có sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Do đó, các doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến hình ảnh và bản sắc thương hiệu của mình, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Khóa học này tập trung vào các trang web kinh doanh và giải thích cách làm cho chúng hấp dẫn đối tượng mục tiêu của bạn.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách hướng dẫn bạn qua quy trình tạo tên miền, đăng ký và gia hạn hợp đồng. Chúng tôi cung cấp các mẹo để giúp bạn chọn tên miền lý tưởng giúp thị trường mục tiêu của bạn dễ dàng tìm thấy doanh nghiệp của bạn thông qua trang web của họ. Khóa học thảo luận về lưu trữ web và các loại khác nhau của nó. Sau đó, chúng tôi thiết lập tầm quan trọng của bảo vệ thương mại điện tử bằng cách mô tả vai trò của nó trong việc bảo vệ thông tin tài chính của khách hàng của bạn. Chúng tôi giải thích cách sử dụng Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ thông tin nhạy cảm đó

Nhiều người truy cập internet bằng thiết bị di động của họ vì vậy chúng tôi chỉ cho bạn cách làm cho trang web của bạn thân thiện với thiết bị di động và khách hàng có thể truy cập được. Khóa học này khám phá tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và phác thảo các kỹ thuật được thiết kế để cải thiện tỷ lệ trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm, do đó cung cấp phạm vi tiếp cận rộng hơn đến thị trường. Cuối cùng, chúng tôi giải thích cách bạn có thể sử dụng hình ảnh để tăng sức hấp dẫn trực quan cho trang web của mình. Đăng ký khóa học này và tìm hiểu cách thiết kế một trang web thương mại giúp bạn mở rộng cơ sở khách hàng và phát triển doanh nghiệp của mình.

START COURSE NOW

Learn how to grow your business by building the ideal commercial website in this free online course for entrepreneurs.
The online marketplace is growing at a boundless rate and offers every kind of business a platform for greater success. This course explains how to build an effective commercial website. We show you how to make your business website attractive, easy to find online and simple to navigate. Most importantly, customers must be able to make purchases with ease. This course suits small business owners and entrepreneurs who want to harness the internet.

The internet is a global space that offers businesses the opportunity to grow as they find new customers and clients who want their products or services. Businesses thus need to pay close attention to their image and brand identity, both online and offline. This course focuses on business websites and explains how to make them appealing to your target audience.

We begin by walking you through the process of creating a domain name, registering it and renewing the contract. We offer tips to help you choose the ideal domain name that makes it easy for your target market to find your business via its website. The course discusses web hosting and its various types. We then establish the importance of eCommerce protection by describing its role in safeguarding your customers’ financial information. We explain how to use a Secure Socket Layer (SSL) to protect such sensitive information

Many people access the internet with their mobile devices so we show you how to make your website both mobile-friendly and accessible to customers. This course explores search engine optimisation (SEO) and outlines techniques designed to improve the rate at which your website shows up in search results, thus providing a wider reach to the market. Finally, we explain how you can use images to boost the visual appeal of your website. Sign up for this course and learn how to design a commercial website that helps you widen your customer base and grow your business.