Bao nhiêu tuổi được uống bổ sung collagen? Cần lưu ý những gì