Tuyển tập Sherlock Holmes – Những bí mật và báu vật bị đánh cắp- Người khách trọ đeo mạng che mặt

  • Mã sản phẩm: 8935212366366
  • Tác giả: Tác giả: Sir Arthur Conan Doyle, Kể lại: Stephanie Baudet
  • Dịch giả: Liên Phụng
  • Độ tuổi: Dành cho độ tuổi 9+
  • Kích thước: 12,8×19,8
  • Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
  • Năm xuất bản: 2023
  • Số trang: 92

CLICK MUA SẢN PHẨM TẠI ĐÂY

Tôi đã hỗ trợ Sherlock Holmes điều tra các vụ án suốt mười bảy trong hai mươi ba năm làm thám tử tư vấn của anh. Suốt khoảng thời gian ấy, anh đã phá hàng trăm vụ án mà tất cả các vụ đều vượt quá khả năng của cảnh sát.