• Tư vấn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và nước ngoài.
  • Tra cứu, thẩm định và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài.
  • Tư vấn soạn thảo và hỗ trợ đàm phán các hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền và các hợp đồng khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện tranh tụng tại toà án để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

LUẬT SƯ TƯ VẤN: NGUYỄN THÁI TƯỜNG HÂN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com