• Tư vấn và thực hiện việc đầu tư dự án bao gồm đấu thầu dự án, nhận chuyển nhượng một phần/toàn bộ dự án, mua bán nợ từ ngân hàng.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư dự án như: nghiên cứu khả thi; xin các chấp thuận/giấy phép; triển khai dự án, thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng,…
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục/soạn thảo tài liệu cho việc hợp tác kinh doanh, góp vốn đầu tư Dự án…
  • Tư vấn, thực hiện thủ tục mua bán/chuyển nhượng/tranh chấp.. có liên quan đến bất động sản.

LUẬT SƯ TƯ VẤN: NGUYỄN THÁI TƯỜNG HÂN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com