CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM DU LỊCH LỮ HÀNH VINAFOR ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0400422373-010
Người đại diện: TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
234- Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam