Dưới đây là điều kiện, hồ sơ và thủ tục làm sổ hồng chung cư mới nhất theo quy định hiện hành. Người mua có thể tham khảo để chuẩn bị kỹ lưỡng mọi giấy tờ, giúp rút ngắn thời gian xin cấp sổ:

Hồ sơ cấp sổ hồng chung cư
Căn cứ khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, chủ đầu tư căn hộ chung cư có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng thay cho khách hàng hoặc cung cấp hồ sơ để bên mua tự đi đăng ký.

Hồ sơ gồm có:

Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK.
Hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.
Biên bản bàn giao căn hộ.
Tờ khai lệ phí trước bạ.

Thủ tục làm Sổ hồng chung cư

Bước 1: Nộp hồ sơ
Người đăng ký (Chủ đầu tư hoặc chủ căn hộ) nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận một cửa tại UBND cấp tỉnh.

Bước 2: Khâu tiếp nhận hồ sơ
Trong vòng 03 ngày, nếu hồ sơ không hợp lệ hay chưa đầy đủ thì phía cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo cho người nộp để bổ sung theo quy định.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện những công việc sau:

Kiểm tra giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký.
Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính (nếu có).
Chuẩn bị hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.
Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Trả kết quả
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Phí làm sổ hồng chung cư
Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận cần nộp các khoản phí, bao gồm: Lệ phí trước bạ và lệ phí làm bìa sổ.

Lệ phí trước bạ:
Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x 0,5%

Trong đó: Giá tính lệ phí trước bạ = Diện tích căn hộ (m2) x Giá 01 mét vuông (đồng/m2)

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (lệ phí làm bìa)
Lệ phí làm bìa có thể khác nhau tùy từng địa phương, khoảng dưới 100.000 VNĐ. Cũng có một số tỉnh thu 120.000 VNĐ.