Sổ hồng chung cư bao nhiêu năm? Có thời hạn không?
Khi đã được cấp sổ hồng rồi thì thời hạn sử dụng căn hộ do mình đứng tên sẽ là bao lâu? Thông thường, với sổ hồng hồng chung cư, thời hạn sẽ được chia ra thành hai hạng mục đó là: thời hạn sử dụng đất xây dựng dự án chung cư và thời hạn sở hữu căn hộ chung cư.

Thời hạn sở hữu đất xây dựng nhà ở chung cư
Đối với đất, thời hạn sử dụng phụ thuộc vào thửa đất sử dụng được nhà nước giao cho chủ đầu tư đã khai thác trong bao nhiêu năm và với mục đích gì.

Luật đất đai năm 2013 nêu rõ: “Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài”.

Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng mà thời hạn sở hữu sổ hồng đã hết thì sẽ được nhà nước xem xét tiếp tục gia hạn sử dụng đất, tuy nhiên không được quá thời hạn quy định tại khoản trên.

Thời hạn sở hữu căn hộ chung cư
Ở sổ hồng chung cư, hầu hết thời hạn sử dụng căn hộ đều để trống. Theo khoản 1 Điều 99 Luật nhà ở 2014 quy định: “Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư”.

Tùy theo công trình cấp loại nào mà thời hạn sử dụng sẽ có sự khác nhau. Cụ thể:

Với công trình cấp 4 sẽ có niên hạn sử dụng dưới 20 năm.
Với công trình cấp 3, niên hạn sử dụng sẽ từ 20 năm đến dưới 50 năm.
Với công trình cấp 2, niên hạn sử dụng sẽ là từ 50 năm đến 100 năm.
Với công trình cấp 1 và những loại công trình đặc biệt thì niên hạn sử dụng là trên 100 năm.
Nếu các tòa nhà chung cư vẫn đang trong thời hạn sử dụng nhưng đã hoặc đang có dấu hiệu hư hỏng nặng, sụt lún, sập đổ gây mất an toàn cho người sử dụng và các khu xung quanh thì cơ quan quản lý nhà ở phải làm báo cáo kết luận trình lên UBND cấp tỉnh để có những biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân.