Theo Điều 8 Luật nhà ở năm 2014 quy định: Các cá nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, với điều kiện phải là nhà có sẵn khi cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức đầu tư xây dựng, mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận góp vốn và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 9: Đối với nhà ở được xây để cho thuê mua, bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư. Lúc này cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua/ người mua nhà ở. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn có thể xin cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua hay chưa bán. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Như vậy, khách hàng sẽ được quyền cấp sổ hồng khi đã thanh toán đầy đủ, chủ đầu tư làm đúng theo quy định và việc mua bán chung cư là hợp pháp.