Cũng tương tự như với hợp nhất thửa, tách thửa đất chưa được đưa khái niệm vào các bộ luật. Dù vậy, vẫn có thể hiểu tách thửa đất là việc phân chia hoặc chuyển đổi quyền sở hữu đất đai từ một người thành nhiều người.

Các trường hợp thực hiện tách thửa đất hiện nay thường bao gồm:

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người sử dụng đất.
Do thi hành quyết định hoặc bản án của Toà án.
Hiện nay để thực hiện tách thửa đất, cơ quan địa chính sẽ dựa vào Điều 188 Luật Đất đai 2003. Các cá nhân khi thực hiện tách thửa đất cần lưu ý:

Phải đáp ứng đủ các điều kiện thì mới được tách thửa.
Mảnh đất cần đạt từ diện tích tối thiểu mà địa phương quy định trở lên mới được phép thực hiện thủ tục tách thửa.
Chủ sở hữu cần hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan.
Người dân có thể làm thủ tục tách thửa đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện

Người dân có thể làm thủ tục tách thửa đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện

Lệ phí tách thửa đất hiện nay thường bao gồm 2 loại chính:

Chi phí đo đạc thửa đất do đơn vị thực hiện đo đạc đưa ra (thường dao động từ ngưỡng 1 – 2 triệu đồng.
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định (mức thu này được đánh giá là khá rẻ, chỉ khoảng 100.000 vnđ/lần cấp).