Tiền ảo (Cryptocurrency) là một thuật ngữ chung chỉ các loại tiền kỹ thuật số sử dụng mật mã để bảo mật và xác minh giao dịch. Tiền ảo hoạt động độc lập với các hệ thống ngân hàng truyền thống và sử dụng công nghệ blockchain để ghi lại các giao dịch.

Coin và Token là hai loại tiền ảo phổ biến, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng:

Coin (Đồng tiền điện tử):

  • Mục đích: Hoạt động như một loại tiền tệ, được sử dụng để lưu trữ giá trị và thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ.
  • Nền tảng: Mỗi coin được xây dựng trên blockchain riêng của nó. Ví dụ: Bitcoin (BTC) có blockchain Bitcoin, Ethereum (ETH) có blockchain Ethereum.
  • Ví lưu trữ: Mỗi coin có ví lưu trữ riêng để thực hiện giao dịch.
  • Phí giao dịch: Phí giao dịch được tính bằng chính loại coin đó và bị trừ trực tiếp từ ví.

Token (Mã thông báo):

  • Mục đích: Có nhiều mục đích sử dụng đa dạng hơn coin. Ngoài thanh toán, token có thể đại diện cho các tài sản khác như cổ phiếu, trái phiếu, quyền sở hữu bất động sản, hoặc được sử dụng để cung cấp năng lượng cho một ứng dụng phi tập trung (DApp), quản trị, bỏ phiếu, v.v.
  • Nền tảng: Token được tạo ra và hoạt động trên một blockchain hiện có, thường là Ethereum.
  • Ví lưu trữ: Token không có ví riêng, chúng được lưu trữ trong ví của coin nền tảng. Ví dụ: token ERC-20 được lưu trữ trong ví Ethereum.
  • Phí giao dịch: Phí giao dịch được tính bằng coin nền tảng và bị trừ từ ví của coin đó.

Tóm lại:

Đặc điểm Coin Token
Mục đích Tiền tệ, lưu trữ giá trị, thanh toán Đa dạng (thanh toán, tài sản, tiện ích)
Nền tảng Blockchain riêng Blockchain hiện có
Ví lưu trữ Ví riêng Ví của coin nền tảng
Phí giao dịch Coin tương ứng Coin nền tảng