Trước khi được cấp quyền sở hữu nhà cửa hay đất đai thì chủ sở hữu cũng cần một loại giấy tờ quan trọng nữa để hoàn tất quá trình thừa kế đất của mình, đó là sổ hồng riêng hoàn công. Vậy sổ hồng riêng hoàn công là gì?

Sổ hồng riêng hoàn công là giấy tờ liên quan đến việc hoàn thành thi công xây dựng nhà ở. Sổ này sẽ được cấp khi công trình hoàn thành, nhằm ghi nhận và nghiệm thu dự án sau khi đã được cấp phép.

Khi muốn xin cấp phép xây dựng hay các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu đất đai, nhà cửa thì đây là một loại giấy tờ rất quan trọng. Và sổ hồng hoàn công cũng là là sổ cần thiết khi muốn xin cấp đổi lại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất.

Theo quy định, tất cả các công trình ở đô thị muốn được coi là hoàn thiện đều phải xin cấp lại sổ hoàn công khi kết thúc công trình. Còn ở nông thôn, tùy từng trường hợp sẽ cần xin cấp sổ hoàn công hoặc không cần.