“Sổ hồng” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là căn cứ pháp lý để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hành mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, được thống nhất và áp dụng trên phạm vi cả nước đối với mỗi loại đất nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Loại giấy chứng nhận này có màu hồng cánh sen, thường được gọi là sổ hồng.