Sổ hồng chung cư 50 năm được hiểu là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với căn hộ chung cư có thời hạn và thời hạn sử dụng trong vòng 50 năm.

Cụ thể, trong Luật nhà ở, Khoản 1 và 2 tại Điều 99 có quy định, thời hạn sử dụng chung cư sẽ căn cứ vào cấp công trình và kết quả thẩm định chất lượng chung cư của các cơ quan quản lý có thẩm quyền nơi có công trình được xây dựng.

Trường hợp chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc xuống cấp, hỏng hóc nghiêm trọng, đe dọa an toàn thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh tại địa phương phải kiểm định chất lượng của công trình để tìm hướng giải quyết theo quy định.

Nếu căn hộ chung cư hoặc tòa nhà chung cư bị hỏng hóc nặng thì cần phải tiến hành tu sửa và xây mới. Trong trường hợp kế hoạch không phù hợp thì phải bàn giao lại công trình đó cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tu sửa và xây công trình mới theo quy hoạch. Bên cạnh đó, chủ sở hữu nhà ở cũng sẽ được di dời và bố trí nhà ở tái định cư ở nơi khác phù hợp với điều kiện.

Ngoài ra, chủ sở hữu căn hộ còn có quyền sử dụng đất, và đất ở đây chính là mảnh đất để xây dựng chung cư. Tuy nhiên, do đây là đất xây dựng chung nên chủ sở hữu không được tự ý quyết định các vấn đề pháp lý liên quan tới đất.

Như vậy, khi sở hữu sổ hồng chung cư 50 năm, chủ hộ vẫn sẽ có quyền gia hạn và tiếp tục sử dụng căn nhà, tùy theo thời hạn sử dụng đất và chất lượng công trình.