LỜI BÀI HÁT
Hoa tànCánh hoa rụng rơi giữa đờiChẳng còn nhìn nhau thoáng chốcVậy thôi mình đành xa nhauNắng nhạtNắng phai hàng mi u buồnTừng giọt sầu dâng ký ứcSao đành phải quên đi?
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đâyGặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhauMình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?Xin đừng, đừng nói chia ly
Hoa tànCánh hoa rụng rơi giữa đờiChẳng còn nhìn nhau thoáng chốcVậy thôi mình đành xa nhauNắng nhạtNắng phai hàng mi u buồnTừng giọt sầu dâng ký ứcSao đành phải quên đi?
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đâyGặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhauMình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?Xin đừng, đừng nói chia ly
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đâyGặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhauMình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?Xin đừng, đừng nói chia ly
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?Xin đừng…Đừng nói chia ly