Ranh giới thửa đất đã được định nghĩa tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Theo đó, ranh giới thửa đất là một đường gấp khúc tạo bởi nhiều cạnh thửa nối liền, bao kín phần diện tích thuộc thửa đất đó.

Việc xác định ranh giới thửa đất thường do cán bộ địa chính công tác tại văn phòng địa chính địa phương đo đạc và xác lập các số liệu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, ranh giới thửa đất lại được xác định dựa theo Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 8, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thay vì cách đo đạc truyền thống.

Căn cứ xác định ranh giới một thửa đất đôi khi cũng dựa vào Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 kết hợp cùng Thông tư nêu trên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả các bên liên quan.