Sổ hồng là loại sổ chỉ có hiệu lực sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, và cũng không hề có loại sổ hồng vĩnh viễn nên việc hiểu biết quy trình làm và cấp mới sổ hồng là rất quan trọng.

Hiện nay, việc làm sổ hồng đã trở nên tiện lợi và đơn giản hơn nhờ những cải cách về thủ tục hành chính. Do vậy mà người dân không cần phải hoang mang khi đến các cơ quan hành chính địa phương xin cấp sổ hồng hay các loại giấy tờ khác.

Giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp sổ hồng là gì?
Chủ sở hữu cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau khi đến làm thủ tục cấp sổ tại các cơ quan hành chính:

Một mẫu đơn đăng ký cấp sổ hồng theo nhà nước quy định.
Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Các giấy tờ liên quan đến việc thực hành nghĩa vụ tài chính, ví dụ như biên lai nộp thuế.
Sổ hộ khẩu.
Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của chủ sở hữu.
Giấy xác nhận tình trạng độc thân.

Thủ tục làm sổ hồng
Văn phòng chi nhánh phụ trách đăng ký đất đai tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sẽ là nơi nhận hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng. Vì vậy đây sẽ là nơi mà chủ sở hữu nộp các giấy tờ liên quan.

Trong trường hợp Ủy ban nhân dân địa phương có bộ phận một cửa thì đây sẽ là nơi nộp hồ sơ đăng ký. Nếu hồ sơ hợp lệ và có đầy đủ giấy tờ sẽ được tiếp nhận và chủ sở hữu sẽ nhận được phiếu hẹn từ cơ quan đăng ký. Còn nếu hồ sơ cần được chỉnh sửa thì trong 3 ngày, người làm sổ hồng cần bổ sung và hoàn thiện hồ sơ còn thiếu.

Hồ sơ sẽ được đưa vào xử lý sau khi nhận hết các loại giấy tờ cần thiết, tiếp theo đó văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương sẽ thu các loại phí cần phải nộp. Đây được coi như là lệ phí để chứng minh chủ sở hữu đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả sẽ được trả sau sau tối thiểu 15 ngày và tối đa là dưới 40 ngày từ cơ quan địa phương.