Sổ đỏ chính là “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” được cấp cho các khu vực vùng nông thôn là chủ yếu, và được quy định tại nghị định số 60 CP của chính phủ và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/01/1998 của Tổng cục Địa chính. Các loại đất được cấp sổ đỏ có thể kể đến như:

– Đất nông nghiệp

– Đất lâm nghiệp

– Đất nuôi trồng thủy sản

– Đất làm nhà ở thuộc nông thôn.

Sổ có màu đỏ đậm và do UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp nên được nhiều người gọi với cái tên là sổ đỏ.

Việc thực hiện các loại giao dịch ở sổ đỏ cũng khó khăn hơn vì đây là loại sổ gia đình, nên khi chuyển nhượng hoặc làm các thủ tục dân sự thì bắt buộc yêu cầu chữ ký của các thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên trong hộ khẩu.

Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ
Về bản chất
Sổ đỏ là loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho khu vực nông thôn hay còn được gọi là vùng ngoài đô thị. Còn sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại các khu vực như nội thành, đô thị và thị trấn.

Về màu sắc
Sổ đỏ sở hữu màu sắc đặc trưng như tên gọi là màu đỏ và sổ hồng có màu bìa là màu hồng cánh sen. Cũng chính vì lý do này mà đa số người dân gọi hai loại sổ này theo màu sắc để dễ nhớ và dễ phân biệt.

Về mục căn cứ cấp sổ
Sổ đỏ được dựa theo Nghị định số 64-CP và Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn đối với sổ hồng thì dựa vào Nghị định 60-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về cơ quan ban hành
Cơ quan ban hành sổ đỏ là Bộ Tài nguyên và Môi trường, còn cơ quan cấp sổ hồng là Bộ Xây dựng (đối với sổ hồng cũ) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với sổ hồng mới).

Về khu vực và loại đất được cấp
Với sổ đỏ, khu vực được cấp sẽ là vùng ngoài đô thị và loại đất được cấp là loại đất ở vùng nông thôn, các loại đất khác như nông nghiệp, lâm nghiệp, đất dùng để nuôi trồng thủy sản và làm muối. Với sổ hồng thì khu vực được cấp sẽ trải rộng hơn ra phạm vi cả nước với tất cả các loại đất được cấp.

Về thông tin trên sổ
Sổ đỏ ghi nhận quyền sử dụng đất bao gồm đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng,… Và việc xây dựng công trình trên đất có thể là nhà ở sẽ được ghi nhận khi có công trình xây dựng trên đất.

Sổ hồng sẽ ghi nhận các quyền sở hữu đất bao gồm số thửa, số tờ bản đồ, diện tích, loại đất và thời hạn sử dụng. Bên cạnh đó còn ghi nhận quyền sở hữu nhà ở bao gồm diện tích xây dựng, diện tích sử dụng và số tầng.

Thời hạn
Về thời hạn sổ đỏ, chủ đất có quyền sở hữu vĩnh viễn loại sổ này cũng như các loại tài sản trên đất, tuy nhiên với sổ hồng thì chỉ có thời hạn nhất định, lâu dài chứ không có tính chất vĩnh viễn.

Cơ bản thì hai loại sổ này không có nhiều sự khác biệt, về mặt pháp lý thì chúng có giá trị tương đương nhau. Theo như quy định trong Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP của Chính Phủ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp trước đây vẫn có giá trị pháp lý và chỉ đổi (không phải cấp lần đầu) sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có yêu cầu (không bắt buộc).