Khi thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc cho tặng, bạn cần nộp phí sang tên căn hộ chung cư cho cơ quan nhà nước. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành sang tên khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Phí sang tên sổ hồng chung cư gồm các loại phí sau:

– Thuế thu nhập cá nhân:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá bán chung cư x 2%

Về loại thuế thu nhập cá nhân này, người bán sẽ có trách nhiệm phải hoàn thành, tuy nhiên trong một vài trường hợp người bán có thể thỏa thuận với người mua về việc ai sẽ đóng. Ngoài ra, có những trường hợp không cần nộp thuế thu nhập cá nhân, đó là các giao dịch mua bán giữa:

Cha mẹ đẻ với con đẻ.
Cha mẹ nuôi với con nuôi.
Cha mẹ chồng với con dâu.
Cha mẹ vợ với con rể.
Ông bà nội với cháu nội.
Ông bà ngoại với cháu ngoại.
Anh chị em ruột với nhau.
Người chuyển nhượng chứng nhận chỉ có một căn hộ hoặc nhà đất sở hữu.

– Lệ phí trước bạ:
Bên mua sẽ phải nộp lệ phí trước bạ nếu như không có thỏa thuận nào khác với bên bán.

Nếu giá bán chung cư cao hơn giá UBND cấp tỉnh quy định, Lệ phí trước bạ = 0,5% x giá chuyển nhượng.

Nếu giá chung cư bằng hoặc thấp hơn giá UBND cấp tỉnh: Lệ phí trước bạ = 0,5 % x (diện tích x giá 1m² x tỷ lệ % chất lượng còn lại của chung cư)

– Lệ phí cấp sổ: Tùy từng địa phương, dao động từ 50.000 – 100.000 đồng;

– Ngoài ra, còn có lệ phí địa chính, lệ phí thẩm định tùy mức phát sinh và tùy từng địa phương đưa ra.