Lệnh OCO, viết tắt của “One Cancels the Other” (Một lệnh hủy lệnh khác), là một loại lệnh giao dịch kết hợp hai lệnh riêng biệt: một lệnh giới hạn (Limit) và một lệnh dừng giới hạn (Stop Limit).

Cách thức hoạt động:

  • Hai lệnh cùng loại: Cả hai lệnh trong cặp OCO phải cùng là lệnh mua hoặc bán.
  • Một lệnh khớp, lệnh kia hủy: Khi một trong hai lệnh được khớp (hoặc khớp một phần), lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy.
  • Ứng dụng: Lệnh OCO thường được sử dụng để chốt lời và cắt lỗ, giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ví dụ:

Bạn mua một cổ phiếu với giá 10.000 đồng và muốn chốt lời ở mức 12.000 đồng, đồng thời cắt lỗ nếu giá giảm xuống 9.000 đồng. Bạn có thể đặt một lệnh OCO như sau:

  • Lệnh giới hạn (Limit): Bán khi giá đạt 12.000 đồng.
  • Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit): Bán khi giá giảm xuống 9.000 đồng.

Nếu giá tăng lên 12.000 đồng, lệnh giới hạn sẽ được khớp và bạn chốt lời thành công. Lệnh dừng giới hạn sẽ tự động bị hủy. Ngược lại, nếu giá giảm xuống 9.000 đồng, lệnh dừng giới hạn sẽ được kích hoạt và bạn cắt lỗ, tránh được những tổn thất lớn hơn.

Lưu ý:

  • Lệnh OCO không đảm bảo khớp lệnh. Nếu giá biến động quá nhanh, có thể không lệnh nào trong cặp OCO được khớp.
  • Một số sàn giao dịch có thể có những quy định riêng về lệnh OCO. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.