Hỗ trợ và kháng cự là các khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối, và các thị trường tài chính khác. Chúng đại diện cho các mức giá mà tại đó lực cung và lực cầu tương đối cân bằng, dẫn đến khả năng đảo chiều hoặc tạm dừng xu hướng giá.

Hỗ trợ (Support):

 • Là mức giá mà tại đó lực mua đủ mạnh để ngăn giá giảm xuống thấp hơn.
 • Được hình thành bởi các đáy giá trước đó, các đường xu hướng tăng, hoặc các mức tâm lý quan trọng.
 • Khi giá tiến gần đến vùng hỗ trợ, nhà đầu tư kỳ vọng lực mua sẽ gia tăng và đẩy giá trở lại.

Kháng cự (Resistance):

 • Là mức giá mà tại đó lực bán đủ mạnh để ngăn giá tăng lên cao hơn.
 • Được hình thành bởi các đỉnh giá trước đó, các đường xu hướng giảm, hoặc các mức tâm lý quan trọng.
 • Khi giá tiến gần đến vùng kháng cự, nhà đầu tư kỳ vọng lực bán sẽ gia tăng và đẩy giá trở lại.

Vai trò của hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch:

 • Xác định điểm vào lệnh: Nhà đầu tư có thể mua khi giá tiến gần vùng hỗ trợ (kỳ vọng giá hồi phục) hoặc bán khi giá tiến gần vùng kháng cự (kỳ vọng giá giảm).
 • Đặt lệnh cắt lỗ: Nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ phía dưới vùng hỗ trợ (khi mua) hoặc phía trên vùng kháng cự (khi bán) để hạn chế rủi ro.
 • Xác định mục tiêu chốt lời: Nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu chốt lời tại các vùng kháng cự (khi mua) hoặc các vùng hỗ trợ (khi bán).

Lưu ý:

 • Hỗ trợ và kháng cự không phải là các mức giá chính xác tuyệt đối. Chúng thường được coi là các vùng giá.
 • Hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ. Khi một vùng hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể trở thành kháng cự mới và ngược lại.
 • Việc kết hợp hỗ trợ và kháng cự với các công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.