KHÁCH SẠN ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0400101595-014
Người đại diện: TRẦN CÔNG NHA
01-03 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số thuế: 0400101595-014
Người đại diện: TRẦN CÔNG NHA
01-03 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam