Thành phố Đà Nẵng là một thành phố trẻ về phương diện phát triển, và tốc độ phát triển cũng rất nhanh. Nhadatdanang.com xin giới thiệu bộ sưu tầm các hình ảnh về thành phố Đà Nẵng từ nhiều nguồn khác nhau trên internet. Đây chỉ là bộ sưu tầm và không khuyến khích sử dụng cho mục đích thương mại. Nhadatdanang.com không chịu trách nhiệm về việc những ai tải về và sử dụng cho mục đích thương mại. Ai sử dụng những hình ảnh trong bài viết này cho mục đích thương mại sẽ tự chịu trách nhiệm với việc vi phạm bản quyền từ các tác giả khác nhau.

Link tải hình ảnh chất lượng cao phần 1:

https://drive.google.com/drive/folders/14Gm0tGwwJXoCZKZQaVY_yVZnswXjUg0i?usp=sharing