1. Blockchain (Chuỗi khối):

 • Bản chất: Tưởng tượng một cuốn sổ cái công khai, ghi lại tất cả các giao dịch. Mỗi trang trong sổ là một “khối” (block), chứa thông tin về nhiều giao dịch. Các khối này được liên kết với nhau thành một chuỗi (chain) theo thứ tự thời gian.
 • Tính bảo mật: Mỗi khối đều có một “dấu vân tay” (hash) duy nhất. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong một khối, dấu vân tay sẽ thay đổi, và cả chuỗi sẽ bị phá vỡ. Điều này giúp blockchain rất khó bị giả mạo.
 • Tính phân tán: Không có một máy chủ trung tâm nào lưu trữ blockchain. Nó được sao chép trên nhiều máy tính (nút) trên toàn thế giới. Mỗi nút đều có một bản sao đầy đủ của blockchain, giúp đảm bảo tính minh bạch và chống kiểm duyệt.

2. Cryptocurrency (Tiền điện tử):

 • Bản chất: Tiền kỹ thuật số tồn tại trên blockchain. Không có hình dạng vật lý như tiền mặt.
 • Coin (Đồng tiền): Loại tiền điện tử chính của một blockchain (ví dụ: Bitcoin trên blockchain Bitcoin, Ether trên blockchain Ethereum).
 • Token (Mã thông báo): Đại diện cho một tài sản hoặc tiện ích trên một blockchain (ví dụ: token của một dự án game có thể dùng để mua vật phẩm trong game).

3. Whitepaper (Sách trắng):

 • Bản chất: Tài liệu mô tả chi tiết về một dự án cryptocurrency.
 • Nội dung: Thông tin về công nghệ, mục tiêu, đội ngũ phát triển, kế hoạch kinh doanh, v.v.
 • Mục đích: Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trước khi quyết định đầu tư vào dự án.

4. ICO (Initial Coin Offering – Chào bán coin lần đầu):

 • Bản chất: Một hình thức huy động vốn cho các dự án cryptocurrency.
 • Cách thức: Các dự án bán token của mình cho nhà đầu tư để đổi lấy các đồng tiền điện tử khác (thường là Bitcoin hoặc Ether).
 • Mục đích: Giúp các dự án có vốn để phát triển, đồng thời cho nhà đầu tư cơ hội sở hữu token của dự án từ sớm với giá thấp.

Nguồn gốc:

 • Blockchain: Khái niệm được giới thiệu lần đầu tiên trong whitepaper Bitcoin của Satoshi Nakamoto (danh tính thực sự vẫn chưa được xác định) vào năm 2008.
 • Cryptocurrency: Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên, ra đời vào năm 2009.
 • ICO: Xuất hiện lần đầu vào năm 2013 và trở nên phổ biến trong những năm sau đó.

Lưu ý quan trọng:

 • Thị trường cryptocurrency rất biến động và rủi ro cao. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư.