HAD (H Arc Design)
Tư vấn thiết kế Kiến Trúc – Xây Dựng – Nội Thất
“Trong công tác tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, HAD luôn đặt mình vào vị trí khách hàng để lắng nghe và thấu hiểu những mong muốn và nhu cầu. Từ đó đưa ra các giải pháp thiết kế tối ưu nhất.”

LIÊN HỆ HAD: Số 35 – Đầm rong 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Tel: +84 43701153
Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/H-Arc-Design-106765087349706