Giao dịch P2P (Peer-to-Peer) và giao dịch OTC (Over-The-Counter) đều là các phương thức giao dịch tiền điện tử phổ biến, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng:

Giao dịch P2P:

 • Bản chất: Người mua và người bán tương tác trực tiếp với nhau trên một nền tảng trung gian. Nền tảng này cung cấp các công cụ hỗ trợ như escrow (ký quỹ) để đảm bảo an toàn giao dịch.
 • Quy mô: Thường diễn ra với quy mô nhỏ và trung bình.
 • Tính linh hoạt: Người dùng có thể tự do thỏa thuận về giá cả, phương thức thanh toán và các điều khoản khác.
 • Phí giao dịch: Thường thấp hơn so với giao dịch OTC.
 • Tính ẩn danh: Khá cao, vì các bên tham gia không cần tiết lộ danh tính thực.
 • Rủi ro: Có thể gặp phải rủi ro từ đối tác giao dịch không uy tín.

Giao dịch OTC:

 • Bản chất: Diễn ra trực tiếp giữa người mua và người bán, không thông qua bất kỳ sàn giao dịch nào.
 • Quy mô: Thường diễn ra với quy mô lớn, liên quan đến số lượng tiền điện tử đáng kể.
 • Tính chuyên nghiệp: Thường được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư hoặc những người có nhu cầu giao dịch số lượng lớn.
 • Tính tùy chỉnh: Các bên có thể tùy chỉnh hoàn toàn các điều khoản giao dịch, bao gồm cả giá cả, phương thức thanh toán và thời gian giao dịch.
 • Phí giao dịch: Có thể cao hơn so với giao dịch P2P, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.
 • Tính bảo mật: Cao hơn so với giao dịch P2P, vì các bên tham gia thường có mối quan hệ tin cậy hoặc được giới thiệu bởi một bên trung gian uy tín.

Nên chọn giao dịch P2P hay OTC?

Tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của bạn:

 • Giao dịch P2P: Phù hợp với những người mới bắt đầu, có nhu cầu giao dịch với số lượng nhỏ, muốn linh hoạt trong việc lựa chọn đối tác và phương thức thanh toán.
 • Giao dịch OTC: Phù hợp với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nhu cầu giao dịch với số lượng lớn, muốn bảo mật và tùy chỉnh các điều khoản giao dịch.