Giải quyết tranh chấp – Tham gia tố tụng

  • Đánh giá toàn diện tranh chấp và tư vấn các giải pháp giúp giải quyết tranh chấp (trong lĩnh vực dân sự, thương mại như: li hôn, thừa kế, tranh chấp tài sản, tranh chấp hợp đồng …..) một cách hiệu quả, nhanh chóng;
  • Đề xuất các phương án đàm phán cho khách hàng và thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên thứ ba;
  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện và tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài.
  • Đại diện khách hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc thi hành án nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.
  • Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật.

LUẬT SƯ TƯ VẤN: NGUYỄN THÁI TƯỜNG HÂN
LIÊN HỆ: 094.6459.111
EMAIL:
tuvanluattamnguyen@gmail.com