Fehu Hostel
Address: 42 Huy Du, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000
Tel: 090 353 34 58