Fehu Hostel
42 Huy Du, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000
090 353 34 58