Trong lĩnh vực tiền mã hóa, Enigma có hai nghĩa chính:

  1. Enigma Protocol: Đây là một giao thức nguồn mở phi tập trung được thiết kế để mang lại sự riêng tư cho các hợp đồng thông minh và blockchain công khai. Enigma Protocol ban đầu được xây dựng trên Ethereum nhưng sau đó đã ra mắt mainnet riêng, thay thế Ethereum làm lớp đồng thuận.

  2. Enigma (ENG): Đây là đồng tiền mã hóa gốc của Enigma Protocol. ENG được sử dụng để thanh toán phí giao dịch trên mạng lưới Enigma và tham gia vào các hoạt động quản trị.

Enigma Protocol tập trung vào việc giải quyết vấn đề về quyền riêng tư trong các ứng dụng phi tập trung (DApps). Giao thức này sử dụng các kỹ thuật mật mã tiên tiến để cho phép thực hiện các tính toán trên dữ liệu được mã hóa mà không cần tiết lộ dữ liệu gốc. Điều này giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng và đảm bảo tính bảo mật của các ứng dụng.

Tuy nhiên, dự án Enigma đã gặp phải nhiều khó khăn và không còn hoạt động tích cực. Đồng ENG cũng đã mất gần như toàn bộ giá trị.