Elastos là một dự án blockchain layer 2 của Bitcoin, với mục tiêu xây dựng một mạng lưới internet phi tập trung, nơi người dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu và tài sản kỹ thuật số của mình.

Các thành phần chính của Elastos:

  • Elastos Mainchain (ELA): Chuỗi khối chính, hoạt động như một hệ điều hành cho toàn bộ mạng lưới, sử dụng cơ chế đồng thuận AUXPoW + DPoS.
  • Elastos Carrier: Mạng lưới ngang hàng phi tập trung, cung cấp các dịch vụ như nhắn tin, gọi điện và lưu trữ dữ liệu.
  • Elastos Runtime: Môi trường thực thi ứng dụng phi tập trung, cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai dApps trên Elastos.
  • Elastos DID (Decentralized Identifiers): Hệ thống nhận dạng phi tập trung, cho phép người dùng tạo và quản lý danh tính kỹ thuật số của mình.
  • Elastos Hive: Hệ thống lưu trữ dữ liệu phi tập trung, cung cấp khả năng lưu trữ an toàn và riêng tư cho người dùng.

Ứng dụng của Elastos:

Elastos có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

  • Mạng xã hội phi tập trung: Xây dựng các nền tảng mạng xã hội nơi người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.
  • Thương mại điện tử phi tập trung: Tạo ra các thị trường trực tuyến phi tập trung, nơi người mua và người bán giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần thông qua trung gian.
  • Tài chính phi tập trung (DeFi): Phát triển các ứng dụng tài chính phi tập trung, chẳng hạn như sàn giao dịch phi tập trung, cho vay phi tập trung và stablecoin.
  • Quản lý chuỗi cung ứng: Theo dõi và xác minh nguồn gốc của sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
  • Chăm sóc sức khỏe: Lưu trữ và chia sẻ hồ sơ y tế một cách an toàn và bảo mật.

Đồng tiền điện tử ELA:

ELA là đồng tiền điện tử của Elastos, được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, thưởng cho các node tham gia vào mạng lưới và tham gia vào quản trị hệ thống.