Đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.095 km
 • Chiều rộng: 9 m
 • Vỉa hè: (Thông tin chưa được cung cấp)
 • Điểm đầu: Bạch Đằng
 • Điểm cuối: Trần Phú

Đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.157 km
 • Chiều rộng: 9 m
 • Vỉa hè: (Thông tin chưa được cung cấp)
 • Điểm đầu: Trần Phú
 • Điểm cuối: Phan Bội Châu

Đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu

 • Chiều dài: 0.552 km
 • Chiều rộng: 5.5 m
 • Vỉa hè: 2 * 2.0 m
 • Điểm đầu: Lê Đình Dương
 • Điểm cuối: Chu Văn An