Định danh bất động sản là việc gắn một mã số nhận dạng duy nhất cho từng căn nhà, từng căn hộ và từng loại hình bất động sản. Việc này có nhiều mục đích, như:
– Minh bạch thị trường bất động sản, giúp người mua và người bán có thông tin chính xác về số lượng, nguồn gốc, giá trị của mỗi bất động sản .
– Thu thuế bất động sản thứ 2, giúp điều tiết lại thị trường, hạn chế đầu cơ, sốt giá, lãng phí tài nguyên đất .
– Chống thất thu thuế, hạn chế tham nhũng, trốn tránh trách nhiệm pháp lý thông qua việc che giấu, chuyển nhượng bất động sản .
– Hỗ trợ bưu điện chuyển phát nhanh sử dụng khi giao hàng được chính xác hơn.
Tuy nhiên, việc định danh bất động sản cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức, như:
– Cần có lộ trình rõ ràng và phải xem xét nhiều yếu tố như quy hoạch, địa chính, đăng ký quyền sở hữu, quản lý nhà nước, … .
– Cần có sự đồng thuận của các bên liên quan, như chủ sở hữu, cơ quan chức năng, người dân, … .
– Cần có công nghệ hỗ trợ, như hệ thống cơ sở dữ liệu, mã vạch, QR code, … .
Đây là một vấn đề cấp thiết và quan trọng đối với thị trường bất động sản Việt Nam, cần có sự quan tâm và đẩy mạnh của cả nhà nước và xã hội. 🏠

Định danh bất động sản là một trong những nội dung quan trọng của Chiến lược phát triển bất động sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuy nhiên, việc áp dụng định danh bất động sản ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, như:
– Chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bất động sản, chưa có quy định về mã số nhận dạng duy nhất cho từng loại hình bất động sản .
– Chưa có quy định về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ bất động sản, đặc biệt là các loại hình mới như condotel, officetel, shophouse, … .
– Chưa có sự đồng bộ, liên kết giữa các cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp trong việc cung cấp, cập nhật, kiểm tra, xác minh thông tin về bất động sản .
Việc định danh bất động sản ở Việt Nam cần có sự quan tâm và đẩy mạnh của cả nhà nước và xã hội, để tạo ra một thị trường bất động sản minh bạch, hiệu quả và bền vững. 🏘️