DigiByte (DGB) là một loại tiền điện tử và một blockchain mã nguồn mở được tạo ra vào năm 2014. Nó được thiết kế để cải thiện các tính năng của Bitcoin, tập trung vào tốc độ giao dịch, bảo mật và khả năng mở rộng.

Các tính năng chính của DigiByte:

  • Blockchain phi tập trung: DigiByte hoạt động trên một mạng lưới phi tập trung gồm hàng nghìn máy tính trên toàn thế giới, đảm bảo tính bảo mật và chống lại sự kiểm soát của bất kỳ tổ chức nào.
  • Năm thuật toán khai thác: DigiByte sử dụng năm thuật toán khai thác khác nhau (Sha256, Scrypt, Skein, Qubit, Odocrypt) để tăng tính bảo mật và phân cấp mạng lưới.
  • DigiAssets: Nền tảng DigiAssets cho phép tạo và quản lý các tài sản kỹ thuật số trên blockchain DigiByte, mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng.
  • Digi-ID: Một giải pháp xác thực phi tập trung giúp bảo vệ danh tính trực tuyến của người dùng.
  • SegWit: DigiByte đã triển khai SegWit (Segregated Witness) để tăng khả năng mở rộng và giảm phí giao dịch.

DigiByte (DGB) là gì?

DGB là đồng tiền điện tử gốc của blockchain DigiByte. Nó được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, thưởng cho thợ đào và tham gia vào các ứng dụng phi tập trung trên mạng lưới.