– Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
– Tư vấn rà soát, đánh giá tính pháp lý và đề xuất hoàn thiện tài liệu nội bộ của doanh nghiệp;
– Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản quản trị nội bộ của doanh nghiệp;
– Cung cấp đánh giá về mặt pháp lý và đề xuất các giải pháp pháp lý đối với các giao dịch, hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp;
– Tư vấn, soạn thảo, rà soát và hỗ trợ hoặc đại diện đàm phán các hợp đồng/tài liệu giao dịch cho doanh nghiệp;
– Phân tích, cập nhật văn bản, chính sách pháp luật mới có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
– Cung cấp gói dịch vụ tư vấn thường xuyên và đóng vai trò như một bộ phận pháp chế của doanh nghiệp, nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro một cách chuyên nghiệp và giảm thiểu chi phí nhân sự pháp chế, hành chính.

Văn phòng VDA:
126 Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng
Hotline VDA: 091.4747.968
Email: vdadigitalmarketing@gmail.com