Đất sổ xanh có xây nhà được không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Trước tiên, để xây nhà trên đất, cá nhân cần đáp ứng các nguyên tắc sử dụng đất được quy định tại Điều 6 Luật Đất đai 2013 như sau:

Đúng quy hoạch, đúng kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.
Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của những người sử dụng xung quanh.
Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Như vậy, để có thể xây nhà, điều kiện tiên quyết là sử dụng đúng với quy hoạch, kế hoạch cũng như mục đích – tức là nhà ở phải được xây dựng trên đất thổ cư. Trong khi đó, đất sổ xanh thuộc nhóm đất nông nghiệp nên không thể xây nhà nếu như chưa chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp.