Phụ lục kèm theo của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT là căn cứ để giải đáp thắc mắc loại đất ODT là gì. Theo đó, ODT là ký hiệu đất ở đô thị (thuộc nhóm đất phi nông nghiệp). Bộ Tài Nguyên và Môi Trường có quy định đất ODT bao gồm đất dùng để xây nhà ở, công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tổng diện tích phải nằm trong các khu đô thị (nội – ngoại thành thuộc thành phố; nội – ngoại thị thuộc thị xã, thị trấn).

Nhóm đất ODT thuộc sự quản lý của Nhà nước, các vấn đề về sử dụng, mua bán, tặng cho,… được quy định cụ thể trong Luật đất đai và văn bản hướng dẫn kèm theo. Do đó, người sở hữu cần phải tuân theo trình tự luật định, tránh sai phạm dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Mục đích sử dụng đất ODT là gì
Bên cạnh thắc mắc ODT là đất gì, không ít người băn khoăn đất đô thị có phải đất thổ cư? Để giải đáp vấn đề này, cần căn cứ vào mục đích sử dụng của nhóm đất ODT được quy định tại Khoản 1 Điều 144 Luật Đất đai hiện hành:

Sử dụng để xây các công trình nhà ở tại đô thị.
Sử dụng để xây những hạn mục phục vụ cho quá trình sinh hoạt.
Trong cùng một diện tích đất ODT gắng liền với nhà ở, có thể tạo dựng một số công trình như hồ, ao, vườn,…
Như vậy, ODT chính là đất thổ cư, người sở hữu có thể xây dựng các công trình nhà ở trên diện tích đó. Nếu có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng, cần phải theo đúng trình tự luật định, định hướng quy hoạch, trật tự an ninh hay vấn đề môi trường,… Hoặc khi thực hiện chuyển quyền sử dụng (mua bán), chuyển nhượng thì mọi thủ tục phải tuân thủ các quy định như đối với đất thổ cư.