CyberVein (CVT) là một nền tảng blockchain được thiết kế để kết nối thế giới blockchain công khai với dữ liệu trong thế giới thực. Nó cung cấp một cơ sở hạ tầng để lưu trữ, chia sẻ và giao dịch dữ liệu một cách an toàn và minh bạch.

Các tính năng chính của CyberVein (CVT):

  • Công nghệ CROSS: Cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả blockchain công khai và tư nhân.
  • Hệ thống lưu trữ dữ liệu phi tập trung (DAVE): Lưu trữ dữ liệu an toàn và hiệu quả, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.
  • Cơ chế đồng thuận Proof of Contribution (PoC): Khuyến khích người dùng đóng góp dữ liệu có giá trị vào mạng lưới.
  • Token CVT: Được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và thưởng cho người dùng đóng góp dữ liệu.

Các trường hợp sử dụng của CyberVein (CVT):

  • Quản lý chuỗi cung ứng: Theo dõi và xác minh nguồn gốc của sản phẩm.
  • Chăm sóc sức khỏe: Lưu trữ và chia sẻ hồ sơ y tế một cách an toàn.
  • Tài chính: Xây dựng các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi).
  • Bảo hiểm: Tự động hóa quy trình xác minh và thanh toán bồi thường.