Bún gạo trắng Huế Việt 300g/ Hue Viet Rice Noodle (300 gr)

27.000  / Gói

Bún gạo trắng Huế Việt 300g/ Hue Viet Rice Noodle (300 gr)

Mô tả

Bún gạo trắng Huế Việt 300g/ Hue Viet Rice Noodle (300 gr)