CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & BẤT ĐỘNG SẢN VINCON TẠI ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0102285026-001
Người đại diện: trần xuân hiền
54 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam