CHI NHÁNH MIỀN TRUNG – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – DỊCH VỤ VỀ TÀI SẢN – BẤT ĐỘNG SẢN DATC
Mã số thuế: 0102610438-003
Người đại diện: ĐẶNG XUÂN TOÀN
Số 56A Lê Lai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam