CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG – CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Mã số thuế: 0303493756-004
Người đại diện: NGUYỄN THANH TÂN
418 Hùng Vương, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam