VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ NÉT ĐẸP ĐÔNG DƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mã số thuế: 0103012342-001
Người đại diện: hà kim Uyên
298/2 Hải Phòng, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam